Bättre bemötande

RSMH Utbildnings äldsta kurs!

  • Vad är ett bra bemötande?
  • Hur påverkar personalens bemötande möjligheten till att ha makt över sitt eget liv?
  • Hur hänger bemötande, brukarinflytande och återhämtning ihop?

Våra attityder och värderingar styr vårt bemötande i högre grad än vad vi oftast tror. Under bemötandeutbildningen får man till exempel ta ställning till påståenden och får pröva sig fram och känna på olika situationer kan vara ett sätt att nå attityd och beteendeförändring. Genom att reflektera över egna upplevelser och erfarenheter kan vi bättre förstå hur vi tänker och hanterar olika situationer. De metoder vi använder oss av i utbildningarna är värderingsövningar, och forumspel. Alla föreläsningar varvas med egna reflexioner och diskussioner.  Under tvådagarsutbildningen får kursdeltagarna i hemuppgift att intervjua någon brukare som har eller är på väg att återhämta sig.

En berättelse av en person med egen erfarenhet av vård och stöd för sin psykiska ohälsa blir utgångspunkt för ökad förståelse om bemötande under utbildningen.

Kursernas utvärderingar visar att trots långvarig yrkeserfarenhet kan kursdeltagare uttrycka sig förvånat kring sina egna attityder och värderingar.

Utbildningen är 1-2 dagar.

Kursen går utmärkt att kombinera med en dags återhämtningsutbildning.