Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa2016-02-04 13.00.01

Ofta möter hyresvärden psykisk ohälsa i ett tidigt skede, många gånger innan personen söker vård för sin ohälsa. Det kan handla om någon som blir psykotisk och börjar bete sig oförståeligt och kanske störande, det kan vara någon som har ett samlande som skapar problem, eller någon annat psykiskt symptom som skapar problem med boendet.

Utbildningen, som är en dag lång, ger ökad kunskap att känna igen symptom och stöd i att möta människor med psykisk ohälsa. Under dagen får deltagarna lyssna på en personlig berättelse om att leva med och återhämta sig ifrån psykisk sjukdom.

Hur märker man att någon har en psykisk sjukdom?
  • Vad är psykisk sjukdom?
  • Vanliga symptom och konsekvenser.
 Att ta kontakt. Konkreta tips i bemötande
  • Första samtalet.
  • Konfliktlösning
  • Att tala någon som är självmordsnära
Samhällets vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Utbildningen vänder sig till anställda i bostadsbolag som kommer i kontakt med hyresgäster och är en dag lång. Vi är två kursledare.

RSMH har en till två dagar per år hos SABO centralt, annars går det bra att boka oss, så kommer vi till er!