gruppbild2RSMH Utbildning – med lång erfarenhet

RSMH Utbildning har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar och föreläsningar med olika teman. Vi har flera utbildningar och anpassar oss gärna kundens specifika önskemål, det kan t.ex vara en heldag om schizofreni, eller kanske en frukostföreläsning om psykisk ohälsa.

Lärande baserat på erfarenheter och upplevelser

I våra utbildningar är erfarenhetsbaserat lärande viktigt. Deltagarna får ta del av brukares berättelser och får därmed ett så kallat inifrånperspektiv som kan vara bra att reflektera över både under kursens gång och efteråt. Varför gör personal som de gör? Är det av gammal vana, oskrivna regler eller har man bara inte reflekterat över det? Under kursen tillämpar vi även upplevelsebaserad pedagogik som innebär att kursdeltagarna får känna på olika situationer och reflektera över dessa-

Arbete utifrån evidensbaserad praktik

Vi arbetar utifrån evidensbaserad praktik som består av tre delar:

1. Forskning
2. Brukares erfarenheter
3. De professionellas erfarenheter

Brukarerfarenheter kommer både från de brukare som medverkar i kurserna och från samlade erfarenheter inom RSMH. Kursdeltagarna har hela tiden möjlighet att själva reflektera över sina värderingar och attityder kring psykisk ohälsa och allt vad det innebär. Redovisning av forskningsresultat är centralt i de olika kurserna.

Målgrupper för våra kurser är

  • Personalgrupper från kommun- eller landstingspsykiatrin, blandade grupper eller hela arbetslag
  • Skolpersonal
  • Brukare och anhöriga, med eller utan personal
  • Högskolor och yrkesinriktade utbildningar
  • Bostadsföretag
  • Allmänheten

Grupper på 15-22 personer passar vår pedagogik. Den gruppstorleken ger dynamik i gruppen och deltagarna vittnar om att de blir aktiva med en inte allt för stor grupp.

Hela arbetsgrupper kan beställa våra utbildningar eller att vi anpassar utbildningarna efter era önskemål. Som enskild person kan man gå våra öppna utbildingar som vi har på vårt kansli i Örnsberg i Stockholm.