Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan

Här samlar vi nyheter som är bra att känna till för er i våra lokalföreningar. Det finns också information för er som funderar på att starta en ny lokalförening. Om ni saknar något eller har förslag på förbättringar så kan ni alltid mejla oss: forening@rsmh.se

Här hittar ni de handlingar ni behöver för att genomföra ett årsmöte i er förening.

Senast den 31 mars vill förbundet ha in er medlemsavgift.

Den utskickade årsmötesrapporten ska, tillsammans med föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, vara insänd till förbundet så snart som möjligt efter att årsmötet har hållits.

Alla årsmöteshandlingar är viktiga för oss. När RSMH söker statsbidrag ligger lokalföreningarnas årsmötesrapportering till grund för Socialstyrelsens bedömning och är därför mycket viktiga för vår fortlevnad och fortsatta statsbidrag.

 

Har ni frågor om administration? Mejla admin Jennie Åhlén

Frågor om föreningen och dess verksamhet? Mejla föreningsombudsman Östen Hannmyhr

Ekonomiska frågor? Mejla ekonomichef Åke Nilsson

 

 

Information och mallar till lokalföreningar inför årsmöte:

1. Dagordning för lokalföreningens årsmöte

2. Budget i föreningen

3. Styrelsens arbetsordning/Stöd för styrelsens arbete

4. Mall för verksamhetsberättelse

5. Mall för verksamhetsplan

6. Mall för årsmötesprotokoll (förenklad)

7. Mall för årsboksslut (förenklad)

8. Mall för konstituerande styrelsemöte

9. Blankett för Årsmötesrapport 2024

 

RSMH-nytt

I vårt månatliga informationsblad RSMH-nytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet.

Ett växande RSMH!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och själva grunden till allt vårt arbete. Men för att vi ska höras med en starkare röst och på ett bättre sätt kunna utföra vårt viktiga arbete, behöver vi nu bli fler. Tillsammans med våra föreningar påbörjar vi nu ett arbete för ett växande RSMH.

Nyheter för våra föreningar

 

Sjuk- och aktivitetsersättning

RSMH:s yttrande över förslag att försämra sjukförsäkringen (SOU 2024:26)

Publicerad den 01.07.2024, Åke Nilsson

RSMH:s yttrande över betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26).

Logotyp Radio Galen

Radio Galen möter NSPH:s ordförande Conny Allaskog

Publicerad den 28.06.2024, Anna Maria Brostrom

I det senaste avsnittet träffar RSMH:s Jimmie Trevett och Jonas Bredford NSPH:s ordförande Conny Allaskog.

Lindha Holmqvist porträtt

RSMH-bloggen: Varje sommar kan jag krascha

Publicerad den 13.06.2024, Anna Maria Brostrom

Lindha skriver om en ny diagnos och hur hon förhåller sig till den under sommaren.

Kontakta oss (1)

Skicka ett meddelande till kansliet. Du kan även bifoga en fil nedan.

  • Max filstorlek: 50 MB.